Naše produkty

Ancytree je webový systém, který vám jako zákazníkovi poskytuje skvělé možnosti pro vytvoření rodokmenu s pozadím ve vysokém rozlišení, rodinnými fotografiemi a až deseti generacemi. Stačí nahrát soubor GEDCOM a začít vytvářet rodokmen ještě dnes!

Máme pro vás na výběr různé velikosti v závislosti na velikosti stromu a počtu generací, které chcete vidět. 

Dnes si můžete vybrat mezi:

AO (841 x 1188 mm, max. 10 generací)

A1 (594 x 841 mm, max. 9 generací)  

A2 (420 x 594 mm, max. 7 generací)


Vyberte si, na kom by měl být strom založen, a tato osoba se stane výchozím bodem vašeho rodokmenu. Můžete vytvořit více návrhů pro různé osoby v rodokmenu. 

Tip! Pojmenujte své návrhy, abyste mohli rychle najít ten, který hledáte!


Rozhodněte se pro formát a rozvržení stromu.

Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit svůj rodokmen:

  • Zleva doprava (horizontálně)

  • Zprava doleva (horizontálně)

  • Shora dolů (stojící)

  • Zdola nahoru (stojící)

  • Od středu (stojící)

Vyberte si z několika pozadí nebo nahrajte vlastní fotografie. Vyberte si generace a fakta, která se mají zobrazit. 

Neexistují žádná omezení - vytvořte si svůj vlastní rodokmen!


2023 Ancytree AB - Vizualizujeme historii | Zásady ochrany osobních údajů