Retningslinjer for personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ancytree samler inn og behandler informasjon for å gi deg som besøker oss og bruker våre tjenester gode opplevelser, tilbud og tjenesteleveranser. Personvernet til våre kunder og besøkende er svært viktig for oss, og vi er opptatt av å beskytte det.

Ved å godta vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne erklæringen når du besøker nettstedet vårt for første gang, gir du oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler hver gang du besøker nettstedet vårt.

Vi kan oppdatere disse retningslinjene fra tid til annen ved å publisere en ny versjon i appen vår eller på nettstedet vårt. Du bør sjekke denne siden regelmessig for å forsikre deg om at du forstår eventuelle endringer i disse retningslinjene. Vi kan også varsle deg om endringer i disse retningslinjene via e-post eller andre måter vi kan nå deg på.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN
Her er hvilke typer personopplysninger vi samler inn:

 1. Informasjon om datamaskinen din, inkludert IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon og operativsystem.

 2. Informasjon om dine besøk og din bruk av dette nettstedet, inkludert referansekilden, lengden på besøket, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet.

 3. Opplysninger du oppgir når du registrerer deg på nettstedet eller i appen vår, for eksempel e-postadressen din.

 4. Opplysninger du oppgir når du oppretter en profil i appen vår eller på nettstedet vårt, for eksempel navn og e-postadresse.

 5. Informasjon som du oppgir for å abonnere på våre e-poster og/eller nyhetsbrev, for eksempel navn og e-postadresse.

 6. Opplysninger du oppgir når du bruker tjenestene våre via appen eller nettstedet.

 7. Informasjon som genereres når du bruker nettstedet eller appen vår, inkludert når, hvor ofte og under hvilke omstendigheter du bruker den.

 8. Informasjon knyttet til alt du kjøper, tjenestene du bruker eller transaksjoner du gjør via nettstedet eller appen vår, inkludert navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og kredittkortinformasjon.

 9. Informasjon som du legger ut på nettstedet eller appen vår med det formål å publisere den på internett, inkludert brukernavn, profilbilder, bilder og innholdet i innleggene dine.

 10. Informasjon i enhver form for kommunikasjon du sender til oss via e-post, appen eller nettstedet vårt, inkludert innhold og metadata.

 11. Eventuelle andre personopplysninger du sender oss.

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER
Vi samler inn og behandler opplysninger som:

 1. du oppgir når du registrerer deg og når du kommuniserer med oss - f.eks. når du blir kunde, kontakter oss for informasjon eller abonnerer på et nyhetsbrev.

 2. opprettes når du bruker en av tjenestene våre - for eksempel når du besøker nettstedet vårt, ringer eller sender en melding/e-post.

 3. Informasjon innhentet fra andre kilder - f.eks. offentlig tilgjengelige personregistre som SPAR, registre som brukes til kredittvurdering som UC, og fra andre aktører og samarbeidspartnere.

 4. samles inn av våre nettsteder ved hjelp av informasjonskapsler som samler inn informasjon i og fra nettleseren din.

Hvilke opplysninger vi samler inn om deg, avhenger av hvilke av våre tjenester du bruker.

TIL HVILKE FORMÅL VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGER
Vi bruker personopplysningene dine til å drive, levere, utvikle og forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr kundene våre. Disse formålene inkluderer:

 1. for å administrere appen, nettstedet og driften vår.

 2. for å tilpasse appen og nettstedet vårt for deg.

 3. slik at du kan bruke tjenestene som er tilgjengelige i appen vår eller på nettstedet vårt.

 4. for å levere tjenester som er kjøpt via appen eller nettstedet vårt.

 5. sende kontoutskrifter, fakturaer og betalingspåminnelser og innkreve betalinger fra deg.

 6. sende kommersielle meldinger som ikke er i markedsføringsøyemed.

 7. til å sende e-poster som du spesifikt har bedt om.

 8. for å sende deg nyhetsbrevet vårt på e-post hvis du har bedt om det (du kan når som helst informere oss hvis du ikke lenger trenger nyhetsbrevet).

 9. for å sende deg markedsføringskommunikasjon om vår virksomhet eller nøye utvalgte tredjepartsselskaper som vi tror kan være av interesse for deg, per post eller, hvis du spesifikt har samtykket til dette, via e-post eller lignende teknologi (du kan når som helst informere oss om at du ikke lenger ønsker markedsføringskommunikasjon).

 10. å gi tredjeparter statistisk informasjon om brukerne våre (men disse tredjepartene vil ikke være i stand til å identifisere en individuell bruker basert på informasjonen).

 11. for å håndtere henvendelser og klager fra eller om deg vedrørende appen eller nettstedet vårt.

 12. for å holde appen og nettstedet vårt sikkert og forhindre svindel.

 13. for å bekrefte at du samtykker til bruksvilkårene for appen og nettstedet vårt (inkludert overvåking av private meldinger sendt via meldingstjenesten i appen).

 14. og andre bruksområder.

Hvis du oppgir personopplysninger for publisering i appen vår eller på nettstedet vårt, vil vi publisere og på annen måte bruke disse opplysningene i samsvar med fullmakten du gir oss.

Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter for deres eller andre tredjeparters direkte markedsføringsformål uten ditt uttrykkelige samtykke.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Dette avsnittet beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for oppbevaring av data, som er utformet for å sikre at vi oppfyller våre juridiske forpliktelser når det gjelder oppbevaring og sletting av personopplysninger.

 2. Personopplysninger som vi behandler for et hvilket som helst formål, oppbevares ikke lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet.

 3. Så lenge du er kunde og bruker tjenestene våre, må vi lagre personopplysningene dine. Hvis du velger å avslutte medlemskapet ditt eller tjenestene våre, kan du når som helst be om at opplysningene dine slettes. Unntak gjelder for opplysninger som må lagres i henhold til lov, for eksempel bokføringsloven.

 4. Uavhengig av de øvrige bestemmelsene i dette avsnittet vil vi oppbevare dokumenter (inkludert elektroniske dokumenter) som inneholder personopplysninger:
  a) i den utstrekning vi er lovpålagt å gjøre det.
  b) hvis vi anser at dokumentene kan være relevante for pågående eller fremtidige rettssaker.
  c) for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (inkludert utlevering av informasjon til andre for å forhindre svindel og redusere kredittrisiko).

HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL
Vi kan dele personopplysningene dine med våre ansatte, styremedlemmer, forsikringsselskaper, profesjonelle rådgivere, agenter, leverandører eller underleverandører i den grad det er nødvendig for de formålene som er angitt i disse retningslinjene.

Vi kan dele personopplysningene dine med alle medlemmer av konsernet vårt (det vil si datterselskapene våre, holdingselskapet vårt og alle tilknyttede selskaper) i den grad det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene.

Vi kan dele personopplysningene dine:

 1. til underleverandører og andre selskaper i Ancytree som behandler opplysninger på våre vegne.

 2. i den grad vi er lovpålagt å gjøre det.

 3. i forbindelse med pågående eller fremtidige rettssaker

 4. for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (inkludert utlevering av informasjon til andre for å forhindre svindel og redusere kredittrisiko).

 5. til kjøperen (eller en potensiell kjøper) av en virksomhet eller eiendel som vi selger (eller vurderer å selge); og

 6. til enhver person som vi har rimelig grunn til å tro kan kreve fra en domstol eller annen kompetent myndighet at vi utleverer personopplysningene til en slik domstol eller myndighet som vi med rimelighet mener kan kreve at vi utleverer personopplysninger.

Vi vil ikke utlevere personopplysningene dine til tredjeparter, bortsett fra i de tilfellene som er spesifisert i disse retningslinjene.

INFORMASJONSSIKKERHET, MISBRUK AV TJENESTER ELLER ANNEN PÅVIRKNING AV TJENESTENE VI LEVERER

 1. Vi vil ta rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av personopplysningene dine.

 2. Vi lagrer alle personopplysninger du oppgir på våre sikre (passord- og brannmurbeskyttede) servere.

 3. Alle elektroniske finansielle transaksjoner som gjøres via appen eller nettstedet vårt, er beskyttet av krypteringsteknologi.

 4. Du erkjenner at overføring av informasjon fra Internett i seg selv er usikkert, og at vi ikke kan garantere sikkerheten til data som sendes over Internett.

 5. Du er ansvarlig for å holde passordet ditt konfidensielt for å få tilgang til appen eller nettstedet vårt; vi vil ikke be deg om passordet ditt (unntatt når du logger på appen eller nettstedet vårt).

DU HAR KONTROLL OVER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
Du kan be oss om å gi deg all personlig informasjon vi har om deg; utlevering av slik informasjon vil være underlagt følgende:

 1. betaling av en faktura eller en tjeneste

 2. fremlegge passende bevis på identiteten din

Vi kan beholde de personopplysningene du ber om i henhold til loven.

Du kan når som helst be oss om ikke å behandle personopplysningene dine i markedsføringsøyemed.

I praksis aksepterer du vanligvis enten uttrykkelig at vi bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål, eller vi gir deg muligheten til å reservere deg mot bruk av personopplysningene dine til markedsføringsformål.

Gi oss beskjed hvis personopplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres.

HVA MED INFORMASJONSKAPSLER?

Vi bestreber oss på å tilby et brukervennlig nettsted med relevant informasjon. Derfor bruker vi teknologi for å samle inn og behandle informasjon om bruken av nettstedet. Vi samler inn denne informasjonen ved hjelp av informasjonskapsler. Ved å godta vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne erklæringen når du besøker nettstedet vårt for første gang, gir du oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler hver gang du besøker nettstedet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din. Det betyr blant annet at nettstedet vårt husker deg når du kommer tilbake, og vi kan generere statistikk for å vise atferden til deg og andre brukere av nettstedet. Hvis du blokkerer alle informasjonskapsler, vil det ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.


2023 Ancytree AB - Vi visualiserer historie | Personvernerklæring