Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Ancytree samlar in och behandlar information för att ge dig som besöker oss och använder våra tjänster riktigt bra upplevelser, erbjudanden och en fungerande tjänsteleverans. Våra kunders och besökares integritet är mycket viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda det.

Genom att acceptera vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version i vår app eller på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du förstår eventuella ändringar i den här principen. Vi kan också meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller på annat sätt som vi kan nå dig.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Här är de typer av personuppgifter vi samlar in:

 1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem.

 2. Information om dina besök och din användning av denna webbplats, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar.

 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats eller app, till exempel din e-postadress.

 4. Information som du anger när du skapar en profil i vår app eller på vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress.

 5. Information som du tillhandahåller för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och e-postadress.

 6. Information som du tillhandahåller när du använder våra tjänster via appen eller webbplatsen.

 7. Information som genereras när du använder vår webbplats eller app, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 8. Information relaterad till allt du köper, de tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats eller app, inklusive ditt namn, telefonnummer, adress, e-postadress och kreditkortsinformation.

 9. Information som du publicerar på vår webbplats eller app i syfte att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder, bilder och innehållet i dina inlägg.

 10. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post , i appen eller vår webbplats, inklusive dess innehåll och metadata.

 11. All annan personlig information som du skickar till oss.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in och behandlar information som:

 1. du lämnar själv när du registrerar dig och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du blir kund, kontakta oss för information eller prenumerera på nyhetsbrev.

 2. skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår webbplats, ringer eller skickar meddelanden/e-post.

 3. Information som erhållits från andra källor – t.ex. offentligt tillgängliga personliga register såsom SPAR, register som används för kreditbedömning, såsom UC, samt från andra operatörer och partner.

 4. samlas in av våra webbplatser med hjälp av cookies som samlar in information i och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken av våra tjänster du använder.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla, utveckla och förbättra de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder. Dessa syften inkluderar:

 1. för att administrera vår app, webbplats och verksamhet.

 2. för att anpassa vår app och webbplats åt dig.

 3. så att du kan använda de tjänster som finns tillgängliga i vår app eller på vår webbplats.

 4. för att leverera tjänster som köpts via vår app eller webbplats.

 5. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser och samla in betalningar från dig.

 6. att skicka kommersiella meddelanden som inte är för marknadsföringsändamål.

 7. för att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.

 8. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post om du har begärt det (du kan när som helst informera oss om du inte längre behöver nyhetsbrevet).

 9. att skicka dig marknadsföringskommunikation om vår verksamhet eller noggrant utvalda tredjepartsföretag som vi tror kan vara av intresse för dig via post eller, om du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan när som helst informera oss om du inte längre behöver marknadsföringskommunikation).

 10. att förse tredje part med statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare baserat på informationen)

 11. för att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår app eller webbplats.

 12. för att hålla vår app och vår webbplats säkra och förhindra bedrägerier.

 13. för att bekräfta ditt samtycke till vår app och webbplatsens användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår meddelandetjänst i appen).

 14. och andra användningsområden.

Om du lämnar personuppgifter för publicering i vår app eller på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke.

BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

 1. I det här avsnittet beskrivs våra policyer och procedurer för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

 2. Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål lagras inte längre än vad som är nödvändigt för det ändamålet.

 3. Så länge du är kund och använder våra tjänster måste vi lagra dina personuppgifter. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap eller våra tjänster kan du när som helst begära att dina uppgifter raderas. Undantag gäller sådan information som måste lagras i enlighet med lag, t.ex. bokföringslagen.

 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  a) i den utsträckningen som vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  b) om vi anser att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden.
  c) att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förhindra bedrägeri och minska kreditrisken).

TILL VEM TILLHANDAHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER
Vi kan dela dina personuppgifter med någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med alla medlemmar i vår koncern (detta innebär att våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) är rimligt nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan dela dina personuppgifter:

 1. till underleverantörer och andra företag inom Ancytree som behandlar data för vår räkning.

 2. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 3. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden

 4. att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra för att förhindra bedrägeri och minska kreditrisken)

 5. till köparen (eller potentiell köpare) av ett företag eller en tillgång som vi (eller överväger) att sälja; Och

 6. till någon person som vi rimligen tror kan begära från en domstol eller annan behörig myndighet att vi avslöjar personuppgifterna för en sådan domstol eller myndighet i vårt rimliga yttrande rimligen kan begära att vi avslöjar personuppgifter.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part annat än i de fall som anges i denna policy.

INFORMATIONSSÄKERHET, MISSBRUK AV TJÄNSTER ELLER ANNAT INFLYTANDE PÅ DE TJÄNSTER VI TILLHANDAHÅLLER

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

 2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår app eller webbplats skyddas av krypteringsteknik.

 4. Ni medger att överföringen av information från Internet i sig är osäker och att vi inte kan garantera säkerheten för uppgifter som skickas via Internet.

 5. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt för att komma åt vår app eller webbplats; Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår app eller vår webbplats).

DU BESTÄMMER ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av faktura eller en tjänst

 2. tillhandahålla lämpliga bevis på din identitet

Vi kan spara de personuppgifter du begär enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

I praktiken accepterar du vanligtvis antingen uttryckligen vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, eller så ger vi dig möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Meddela oss om de personuppgifter vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

HUR ÄR DET MED COOKIES?

Vi strävar efter att förse en användarvänlig webbplats med relevant information. Därför använder vi teknik för att samla in och behandla information om webbplatsanvändning. Vi samlar in denna information genom cookies. Genom att acceptera vår användning av cookies i enlighet med med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det innebär bland annat att att vår webbplats kommer att komma ihåg dig när du återvänder, och vi kan skapa statistik för att visa beteendet hos dig och andra användare av webbplatsen. Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser. Om du blockera cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.


© 2023 Ancytree AB - Vi visualiserar historia | Integritetspolicy